E. A. Renewables - The Specialist for Wind Power and Photovoltaic in Poland.
Willkommen bei E. A. Renewables!

Wir sind seit vielen Jahren erfolgreich in Polen aktiv und haben uns vom Vermittler von Windprojektrechten zu einem etablierten Projektentwickler und Errichter von Windkraft- und Photovoltaikprojekten entwickelt. 

Seit 2006 haben wir insgesamt 171 Megawatt an Windprojektrechten vermittelt sowie entwickelt und an nationale und internationale Investoren veräußert.

Darüber hinaus verhelfen wir mit unserer langjährigen Erfahrung interessierten Unternehmen zu einem erfolgreichen Markteintritt in Polen.

Schauen Sie sich unsere Projekte an. Wir haben noch viel vor!

Welcome to E. A. Renewables!

For many years we are acting successfully in Poland and have risen from a broker of project rights to an established project developer and investor in wind power and photovoltaic projects.

Since 2006 we have arranged, developed and soled in total about 171 MW to local and international investors.

Meanwhile we support with our experience and contacts interested entrepreneurs and enterprises in a successful market entry in Poland.

Look at our projects. We have plenty to do and there is a lot of work before us!

Witamy na stronie E. A. Renewables!

Od wielu lat odnosimy w Polsce sukcesy. Zaczynaliśmy jako pośrednik w uzyskiwaniu praw do projektów elektrowni wiatrowych, a obecnie jesteśmy liczącym się na rynku projektantem i wykonawcą projektów energii wiatrowej i projektów instalacji fotowoltaicznych.  

Od 2006 roku nasza firma przyczyniła się do uzyskania uprawnień do projektów energii wiatrowej oraz opracowała projekty o łącznej mocy 171 megawatów, aby następnie sprzedać je firmom krajowym i zagranicznym.    

Ponadto, bazując na naszym długoletnim doświadczeniu, pomagamy zainteresowanym firmom skutecznie wejść na polski rynek.

Proszę obejrzeć nasze projekty. Mamy jeszcze wiele planów na przyszłość!
Homepage
zur Verfügung gestellt
von Vistaprint